Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...

administrator danych i inspektor ochrony danych

od: do:

ADMINISTRATOR DANYCH – AD

Administratorem danych przetwarzanych Państwa danych osobowych jest:

Oświęcimskie Centrum Kultury reprezentowane przez Dyrektora
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją OCK/1/92,
NIP: 549-10-56-589, REGON: 35718462. Kontakt z Administratorem:
a) telefoniczny: +48 (33) 842-25-75 lub +48 (33) 842-44-61
b) e-mail: ock@ock.org.pl  
c) listowny na adres korespondencyjny Administratora.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

Administrator zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Pani Agnieszka Stelmaczonek
Inspektor Ochrony Danych

Oświęcimskiego Centrum Kultury z siedzibą w Oświęcimiu

Kontakt do IOD poprzez:
a)  e-mail: iod@ock.org.pl
b)  listownie na adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem dla „IOD”
     Oświęcimskie Centrum Kultury ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim.

Kontaktując się z Administratorem, czy z naszym Inspektorem ochrony danych zarówno w formie e-mail, jak i listownie będą Państwo udostępniać swoje dane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną skierowaną do osób kontaktujących się z Administratorem lub Inspektorem w zakresie ochrony danych osobowych.


Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się
z Administratorem Danych lub Inspektorem Ochrony Danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Oświęcimskie Centrum Kultury przy ulicy Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim. Kontakt z Administratorem:
a) telefoniczny: +48 (33) 842-25-75 lub +48 (33) 842-44-61
b) e-mail: ock@ock.org.pl  
c) listowny na powyższe dane adresowe;
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail: iod@ock.org.pl
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Administratorem lub  Inspektorem ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu  z Administratorem i/lub  IOD (przesłanie danych).
4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług w imieniu i na rzecz Administratora (np. w zakresie obsługi IT, audytowej), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody w celu kontaktu  z Administratorem i/lub Inspektorem ochrony danych oraz przez 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
•  uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
•  powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku administratora;
•  wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się  bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
•  kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora.
9. W celu realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć stosowne żądanie pobierając w tym celu przygotowane gotowe wnioski dostępne na stronie , które po wypełnieniu i podpisaniu należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny podany powyżej lub poprzez e-mail: ock@ock.org.pl  lub iod@ock.org.pl
Prawa te mogą w szczególnych przypadkach mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu  i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.Strona główna gazety Głos Ziemi Oświęcimskiej, białe tło na większości strony drobny druk, zdjęcia, tytułGłos Ziemi Oświęcimskiej nr 1 online 24 stycznia 2023 roku został wydany styczniowy numer Głosu Ziemi Oświęcimskiej . Gazeta będzie kolportowana do mieszkań i budynków prywatnych na terenie miasta. Zapraszamy również do lektury gazety w wersji elektronicznej . Kolejny numer ukaże się 21 lutego 2023 roku . ...czytaj więcej...
październik 2022
  P W Ś C P S N
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31
poprzedni następny

W GALERII

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)