Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...

administrator danych i inspektor ochrony danych

od: do:

ADMINISTRATOR DANYCH – AD

Administratorem danych przetwarzanych Państwa danych osobowych jest:

Oświęcimskie Centrum Kultury reprezentowane przez Dyrektora
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją OCK/1/92,
NIP: 549-10-56-589, REGON: 35718462. Kontakt z Administratorem:
a) telefoniczny: +48 (33) 842-25-75 lub +48 (33) 842-44-61
b) e-mail: ock@ock.org.pl  
c) listowny na adres korespondencyjny Administratora.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

Administrator zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Pani Agnieszka Stelmaczonek
Inspektor Ochrony Danych

Oświęcimskiego Centrum Kultury z siedzibą w Oświęcimiu

Kontakt do IOD poprzez:
a)  e-mail: iod@ock.org.pl
b)  listownie na adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem dla „IOD”
     Oświęcimskie Centrum Kultury ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim.

Kontaktując się z Administratorem, czy z naszym Inspektorem ochrony danych zarówno w formie e-mail, jak i listownie będą Państwo udostępniać swoje dane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną skierowaną do osób kontaktujących się z Administratorem lub Inspektorem w zakresie ochrony danych osobowych.


Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się
z Administratorem Danych lub Inspektorem Ochrony Danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Oświęcimskie Centrum Kultury przy ulicy Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim. Kontakt z Administratorem:
a) telefoniczny: +48 (33) 842-25-75 lub +48 (33) 842-44-61
b) e-mail: ock@ock.org.pl  
c) listowny na powyższe dane adresowe;
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail: iod@ock.org.pl
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Administratorem lub  Inspektorem ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu  z Administratorem i/lub  IOD (przesłanie danych).
4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług w imieniu i na rzecz Administratora (np. w zakresie obsługi IT, audytowej), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody w celu kontaktu  z Administratorem i/lub Inspektorem ochrony danych oraz przez 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
•  uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
•  powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku administratora;
•  wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się  bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
•  kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora.
9. W celu realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć stosowne żądanie pobierając w tym celu przygotowane gotowe wnioski dostępne na stronie , które po wypełnieniu i podpisaniu należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny podany powyżej lub poprzez e-mail: ock@ock.org.pl  lub iod@ock.org.pl
Prawa te mogą w szczególnych przypadkach mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu  i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.Strona główna gazety Głos Ziemi Oświęcimskiej, białe tło na większości strony drobny druk, zdjęcia, tytułGłos Ziemi Oświęcimskiej nr 11 online 15 listopada 2022 roku został wydany listopadowy numer Głosu Ziemi Oświęcimskiej . Gazeta będzie kolportowana do mieszkań i budynków prywatnych na terenie miasta. Zapraszamy również do lektury gazety w wersji elektronicznej . Kolejny numer ukaże się 13 grudnia 2022 roku . ...czytaj więcej...
wrzesień 2022
  P W Ś C P S N
35 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30
poprzedni następny

W GALERII

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)