Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...

regulamin Oświęcimskiego Centrum Kultury

od: do:

Regulamin obiektu Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24

                                                                       § 1

1. Budynek Oświęcimskiego Centrum Kultury oraz teren wokół zwany dalej „OCK” jest własnością Gminy Miasto Oświęcim.
2. Regulamin dotyczy budynku oraz terenu będącego w użytkowaniu  OCK przy ulicy Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
3. OCK czynne jest codziennie w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w czasie niezbędnym do organizacji imprez własnych i zleconych, w tym seansów kinowych.
4. Każda osoba wchodząca na teren OCK ma obowiązek zapoznania się i stosowania niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin obiektu OCK podany jest do wiadomości publicznej wewnątrz budynku oraz na stronie internetowej OCK.
6. Osoby przebywające w OCK mogą korzystać bezpłatnie z pomieszczeń ogólnodostępnych.

                                                                      § 2

1. Na terenie OCK zabrania się:
a) palenia  tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających,
b) zakłócania porządku i spokoju,
c) wchodzenia do pomieszczeń, które nie są ogólnodostępne,
d) rzucania przedmiotami,
e) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa oraz  obrażania innych osób,
f) używania fajerwerków lub petard,
g) sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez uprzedniej zgody OCK,
h) pisania na ścianach budynku, urządzeniach lub ich malowania i oklejania,
i zaśmiecania terenu OCK,
j) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji,
k) wywieszania flag, transparentów, reklam bez zgody OCK,
l) wprowadzania zwierząt bez uprzedniej zgody przedstawicieli OCK.

2. Na teren OCK nie wolno wnosić:
a) napojów alkoholowych, środków odurzających,
b) przedmiotów niebezpiecznych,
c) broni wszelkiego rodzaju i amunicji,
d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
e) fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych.

3. Osoby posiadające produkty zabronione, o których mowa w ust. 2 nie mają prawa przebywania na terenie OCK.

                                                                       § 3

Wejście na salę widowiskową możliwe jest wyłącznie w przypadku imprez z udziałem publiczności.

                                                                        § 4

Wejście na seanse filmowe, spektakle, koncerty oraz inne imprezy biletowane odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu.

                                                                        § 5

W stosunku do osób nieprzestrzegających regulaminu pracownicy OCK będą stosować następujące środki:
a) wezwanie do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa,
b) nakaz natychmiastowego opuszczenia obiektu,
c) zawiadomienie Policji, Straży Miejskiej lub ochrony.

                                                                        § 6

Osoby które doprowadzą do zniszczenia sprzętu, wyposażenia lub innego mienia OCK ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

                                                                        § 7

Korzystający z obiektu OCK zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia oraz pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie OCK.

                                                                        § 8

Za przedmioty wartościowe pozostawione w na terenie obiektu  OCK nie ponosi odpowiedzialności.

                                                                        § 9

Osoby przebywające na terenie OCK podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa oraz niniejszego regulaminu.Strona główna gazety Głos Ziemi Oświęcimskiej, białe tło na większości strony drobny druk, zdjęcia, tytułGłos Ziemi Oświęcimskiej nr 1 online 24 stycznia 2023 roku został wydany styczniowy numer Głosu Ziemi Oświęcimskiej . Gazeta będzie kolportowana do mieszkań i budynków prywatnych na terenie miasta. Zapraszamy również do lektury gazety w wersji elektronicznej . Kolejny numer ukaże się 21 lutego 2023 roku . ...czytaj więcej...
luty 2023
  P W Ś C P S N
05 1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28
poprzedni następny

W GALERII

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)